آب و آیینه

جستجو

آب و آیینه

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رسالت روحانیت
05':40''
1567 1
رسالت روحانیت
کانال :
وظیفه اصلی روحانیون بالا بردن آگاهی مردم و تهذیب نفس و رسالت خطبا و اهل قلم و .... در برنامه آب و آیینه
عارف حقیقی
05':42''
1984 11
عارف حقیقی
کانال :
انحراف از سیره پیامبر و ائمه (ع) در سیر و سولوک و حکومت اسلامی زمینه ساز ایجاد معنویت در جامعه و .... در برنامه آب و آیینه با سخنان ارزشمند امام خمینی (ره)
تزکیه نفس
05':15''
6694 6
تزکیه نفس
کانال :
آموزش همراه تهذیب، دو وظیفه اصلی معلمین و اساتید و پرورش روحی مأموریت انبیاء (ع) برای تحول انسان .... در برنامه آب و آیینه با سخنان شیوا و ماندگار امام خمینی (ره)
ملاک برتری
06':49''
2682 1
ملاک برتری
کانال :
علم و تقوا تعیین کننده ی ارزش انسانی و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
عالِم مهذب
03':15''
2142 1
عالِم مهذب
کانال :
مراکز علمی بزرگترین سنگر اسلام، لزوم تهذیب و تعهد در دانشگاهها و... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه از شبکه دو سیما
تکامل انسان
07':51''
3509 5
تکامل انسان
کانال :
انبیاء علیهم السلام راهنمای انسانها در جهت مقاصد عالی، تربیت انسان و تهذیب نفس هدف انبیاء (ع) و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
اسلام نمایان دروغین
07':40''
1743 4
اسلام نمایان دروغین
کانال :
ترجیح شهوت دنیایی برای هدف اخروی از ویژگی‌های جاهلان مقدس مآب و ..... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
زندگی دینی
06':03''
1372 2
زندگی دینی
کانال :
جاری شدم احکام اسلام معنای تحقق جمهوری اسلامی و رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
علم و تقوا
06':30''
1508 1
علم و تقوا
کانال :
نیاز ابدی همه انسانها به علم و تقوا و معلم خود ساخته هدایتگر جامعه اسلامی و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
اسلام راستین
04':41''
1572 2
اسلام راستین
کانال :
خطر تهی شدن عناوین ارزشی از محتوا و عمل بر طبق قوانین اسلامی معنای اسلام راستین و ..... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
نفاق پنهان
07':19''
1688 1
نفاق پنهان
کانال :
شیطنت برای ایجاد اختلاف و ترفندهای دشمنان در ایجاد اختلاف و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
انتخابات مسئله حیاتی
05':41''
1884 3
انتخابات مسئله حیاتی
کانال :
حضور فعال مردم در انتخابات موجب حفظ اسلام و ایران، حرکت به سوی اتحاد با عبرت آموزی از مشروطه و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
تجلی حضور
06':06''
1420 1
تجلی حضور
کانال :
خروج از اسارت شیاطین با حضور فعال در انتخابات، دخالت در امور کشور تکلیف همه ..... . سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
وظیفه الهی
05':37''
1344 1
وظیفه الهی
کانال :
حضور در انتخابات تکلیف شرعی، حفظ جمهوری اسلامی ایران تکلیف شرعی نمایندگان ..... سخنان ماندگار امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
مجلس اسلامی
07':01''
1377 2
مجلس اسلامی
کانال :
لزوم موافقت قوانین مجلس با احکام اسلامی، تحول به اسلامیت و انسانیت از خصوصیات مجلس اسلامی و ... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
تعهد و تخصص
05':58''
3080 1
تعهد و تخصص
کانال :
لزوم بررسی تخصصی قوانین در مجلس، مجلس و تلاش در جهت رفع مشکلات .... ، سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آببنه
مجلس انقلابی
07':03''
1678 3
مجلس انقلابی
کانال :
اساس صحیح تأسیس مجلس در جمهوری اسلامی، مجلس خوب پایه دراساس جامعه سالم و .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آببنه
خود کفایی
06':10''
1570 0
خود کفایی
کانال :
تلاش همگانی در جهت قطع وابستگی، وابستگی اقتصادی منشاء وابستگی‌ها ..... سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
قیام برای خدا
05':17''
910 0
قیام برای خدا
کانال :
نصرت الهی پشتیبان قیام کنندگان در راه خدا .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه با موضوع قیام برای خدا
کمال مطلق
06':47''
1815 0
کمال مطلق
کانال :
حرکت برای رسیدن به کمال مطلق امری فطری ، نهراسیدن از دشمن با تمسک به خداوند ... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه
دانشگاه متعهد
07':20''
1164 0
دانشگاه متعهد
کانال :
اسلام و جمهوری اسلامی پشتیبان دانشگاهیان و لزوم تعهد اساتید و دانشجویان به جمهوری اسلامی .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه