رحیم پور ازغدی

جستجو

رحیم پور ازغدی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
رهبری صالح از منظر امام رضا (ع)
14':14''
2940 0
رهبری صالح از منظر امام رضا (ع)
کانال :
بیان نکاتی روشنگر پیرامون رهبری صالح و نقش آن در جهان از دیدگاهها و اندیشه های مختلف و مقایسه آن با دیدگاه حضرت امام رضا (ع) در این مورد، از لسان شیوای دکتر حسن رحیم پور .
امام شناسی صحیح از منظر امام رضا (ع)
08':02''
1955 0
امام شناسی صحیح از منظر امام رضا (ع)
کانال :
بیان روایاتی راهگشا از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در باب اصول اصلی امام شناسی صحیح، در بخشی از سخنان روشنگر استاد دکتر حسن رحیم پور .
اصول گفتگو و سئوال از لسان امام رضا (ع)
06':27''
2268 0
اصول گفتگو و سئوال از لسان امام رضا (ع)
کانال :
بیان اصول گفتگو و سئوال، از جمله احترام به پرسشگر، مخاطب شناسی و شناخت ظرفیتهای معرفتی مخاطب در ارائه پاسخ به او و... با استفاده از روایات وارده از حضرت امام رضا (ع) در بخشی از سخنان دکتر رحیم پور .
امام رضا، آزاد اندیشی وعدم تساهل نظری (1)
13':53''
1602 0
امام رضا، آزاد اندیشی وعدم تساهل نظری (1)
کانال :
بیان روایاتی شنیدنی و تامل برانگیز از حضرت امام رضا (ع) در تعلیم آزاد اندیشی و احترام به آراء مخالف در عین عزت عقیدتی و عدم تساهل نظری در حق، از زبان دکتر حسن رحیم پور ( بخش اول )
امام رضا، آزاد اندیشی وعدم تساهل نظری (2)
14':24''
1294 0
امام رضا، آزاد اندیشی وعدم تساهل نظری (2)
کانال :
ادامه بیان و تشریح روایاتی راهگشا از حضرت امام رضا (ع) در تعلیم آزاد اندیشی و احترام به آراء مخالف در عین حفظ عزت عقیدتی و عدم تساهل نظری در حق، از زبان دکتر حسن رحیم پور ( بخش دوم )
انسان، مجبور یا مختار؟
10':50''
1308 0
انسان، مجبور یا مختار؟
کانال :
بخش اول از سخنان دکتر حسن رحیم پور تحت عنوان «علی بن موسی الرضا : دفاع از انسان» در باب جبر و اختیار و بیان گرایش ها و نظریات مختلف در این زمینه و تطبیق آن بر نظریات اسلامی، و بیان مقدمه ای برای ورود به نظر حضرت امام رضا (ع) در این باب .
جبر و اختیار از منظر امام رضا (ع)
21':36''
4015 0
جبر و اختیار از منظر امام رضا (ع)
کانال :
دومین بخش از سخنان دکتر حسن رحیم پور تحت عنوان « دفاع از انسان» در باب جبر و اختیار و این قسمت بیان روایاتی از حضرت امام رضا (ع) در این باب و نظریات ایشان و جوابهای استدلالی ایشان به دو گروه جبری و تفویضی .
حقوق بشر از نگاه غرب و اسلام
15':36''
878 0
حقوق بشر از نگاه غرب و اسلام
کانال :
بیان دیدگاه های مختلف در مورد حقوق بشر از منظر غرب و اسلام و بیان مقدمه ای برای بیان نظریات امام رضا (ع) در این باب از لسان شیوای دکتر حسن رحیم پور، در سومین بخش از سخنرانی ایشان تحت عنوان دفاع از انسان .
حقوق بشر از نگاه امام رضا (ع)
12':47''
1883 0
حقوق بشر از نگاه امام رضا (ع)
کانال :
بیان روایاتی پرمحتوا از حضرت امام رضا (ع) و تشریح نگاه آن حضرت به حقوق بشر در گفتار و کردار ایشان، در چهارمین بخش از سخنان دکتر حسن رحیم پور تحت عنوان دفاع از انسان .
تواضع امام رضا (ع) در برابر مردم
01':15''
1315 0
تواضع امام رضا (ع) در برابر مردم
کانال :
بیان روایتی شنیدنی و تامل برانگیز از زبان دکتر حسن رحیم پور در بیان نمونه ای از رفتار متواضعانه حضرت امام رضا (ع) در برابر مردم .
احترام به دیگران در رفتار امام رضا (ع)
02':30''
2341 0
احترام به دیگران در رفتار امام رضا (ع)
کانال :
بیان و تشریح روایتی از رفتار محترمانه حضرت امام رضا (ع) نسبت به مردم در هر حال و شرایطی، از زبان دکتر حسن رحیم پور .