میقات صالحان

جستجو

میقات صالحان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
بعد روحانی حج
00':00''
1851 0
بعد روحانی حج
کانال :
ابعاد انسان دو نوع است بعد جسمانی و بعد روحانی، بعد روحانی از بعد جسمی مهم‌تر است و این ویژگی‌ است که انسان را به درجه والای انسانیت می‌رساند و ..، ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
حکم مستطیع بدهکار
03':29''
2185 0
حکم مستطیع بدهکار
کانال :
اگر کسی در استطاعت بدهی داشته باشد آیا به واسطه این بدهی می تواند به حج مشرف شود علاوه بر شوق و اشتیاقی که برای رفتن به حج دارد از نظر شرعی چه حکمی داردو ...، پاسخ را از زبان حجت الاسلام ابراهیمی در برنامه میقات صالحان بشنوید.
درک امام معصوم(ع)
07':29''
1421 0
درک امام معصوم(ع)
کانال :
درک و لقای امام در موسم حج به چه معناست و حال که ما در عصر غیبت به سر می‌بریم و از حضور امام محرومیم چگونه می‌توانیم ایشان را درک کنیم؟ ... پاسخ سؤال از زبان حجت الاسلام رفعتی نایینی در برنامه میقات صالحین
اسرار سفر روح بخش
08':17''
1581 0
اسرار سفر روح بخش
کانال :
چه نیازی است انسان چندین بار به حج مشرف شود؟ آیا یکبار کافی نیست و چه اسراری در این سفر روحانی وجود دارد که انسان را راغب می‌کند که چندین بار به این سفر روحانی برود؟ پاسخ سؤال از زبان حجت الاسلام رفعتی نایینی در برنامه میقات صالحین
مفهوم استطاعت
07':21''
1085 0
مفهوم استطاعت
کانال :
مفهوم واژه استطاعت چیست ؟ آیا استطاعت شرایطی دارد تا به شخص مستطیع گفته شود ؟ ... پاسخ را از زبان حجت الاسلام ابراهیمی در برنامه میقات صالحان بشنوید.
درک باطنی حج
07':16''
1602 0
درک باطنی حج
کانال :
راه‌های درک باطنی حج چیست که انسان با کشف آن بتواند استفاده و بهره بیشتری از مناسک حج ببرد و...،ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
فضیلت حج
07':03''
1804 0
فضیلت حج
کانال :
حج یک امر عبادی بسیار با اهمیتی است، در مقابل همه امور عبادی به لحاظ اینکه چندین عبادت در حج با هم جمع شده و ...، ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
ابعاد باطنی عبادت
06':03''
1050 0
ابعاد باطنی عبادت
کانال :
چگونه از بعد ظاهری عبادت عبور کنیم و به بعد باطنی آن برسیم راه های عبور چیست؟ ...ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
فلسفه وجوب حج
06':54''
1976 0
فلسفه وجوب حج
کانال :
با توجه به مشقت و کثرت عباداتی که در حج وجود دارد فلسفه وجوب این عبادت در چیست ؟روایات و احادیث زیادی وارد شده که... ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
مکان حج
05':59''
1763 0
مکان حج
کانال :
مکان حج مکان ویژه ای است به همین جهت این عبادت متمایز از سایر عبادات است. هیچکدام از عباد‌تها مکان خاصی برای آن تعریف نشده مانند نماز و روزه اما حج ...، ادامه بحث از زبان حجت الاسلام رفعتی نائینی در برنامه میقات صالحان.
ماه ذی حجه
07':09''
2085 0
ماه ذی حجه
کانال :
دلایل نام‌گذاری ماه ذی‌حجه چیست؟ چرا زمان حج در ماه ذی‌حجه قرار گرفته است؟ دلیل تشرف به حج تمتع در این ماه چیست؟ پاسخ سؤال از زبان حجت الاسلام رفعتی نایینی در برنامه میقات صالحین
باطن احرام
06':21''
1577 0
باطن احرام
کانال :
باطن احرام چیست؟ و احرام می‌خواهد چه رمز باطنی را به ما القا کند؟ پاسخ سؤال از زبان حجت الاسلام رفعتی نایینی در برنامه میقات صالحین
شوق حج
03':55''
1718 0
شوق حج
کانال :
آیا افرادی که شوق حج دارند و مایل هستند به حج بروند اما استطاعت مالی ندارند می‌توانند قرض بگیرند و به حج بروند؟ حکم این افراد چه در حج واجب چه در حج عمره، چگونه است؟