سریال خانه داران عاجز

جستجو

سریال خانه داران عاجز

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خانه داران عاجز(عنوان و ژانر)
14':41''
2571 0
خانه داران عاجز(عنوان و ژانر)
کانال :
نقد و بررسی سریال هدفمند خانه داران عاجز(desperate housewives) توسط دکتر عباسی، در این بخش عنوان سریال و ژانر یا تم آن از این نظر که در چه حوزه مطالعاتی قرار می گیرد بررسی می شود،
خانه داران عاجز(تیتراژ)
07':08''
2514 0
خانه داران عاجز(تیتراژ)
کانال :
در این قسمت تحلیل نشانه شناسی دکتر عباسی در مورد تیتراژ جالب سریال خانه داران عاجز را مشاهده کنید،
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_1
18':39''
2030 0
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_1
کانال :
معرفی شخصیت (مری آلیس)، و بررسی و تحلیل خودکشی اوکه خط تعلیق اصلی بخش اول داستان را تشکیل می دهد و سپس معرفی (سوزان مایر)و، ویژگی های شخصیتی او،
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_2
14':57''
1760 0
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_2
کانال :
ادامه تحلیل شخصیت های اصلی سریال که در این قسمت (بری، لینت و نینا) تحلیل می شوند،
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_3
17':44''
1867 0
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_3
کانال :
در این قسمت نوبت می رسد به خانواده لاتینی این سریال یعنی خانم گابریل و خانواده اش و نیز بررسی ویژگی های مشترک شخصیت ها در این سریال،
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_4
14':46''
1224 0
خانه داران عاجز(معرفی شخصیت ها)_4
کانال :
معرفی شخصیت(ادی بریت) و بررسی دقیق رفتار شناسی شخصیت ها از نظر نشانه شناسی،
خانه داران عاجز(مولفه های استراتژیک)_1
14':41''
1282 0
خانه داران عاجز(مولفه های استراتژیک)_1
کانال :
توضیح و تبیین مولفه هایی که توسط این سریال بصورت هدفمند در ذهن مخاطب جای می گیرد، این مولفه ها را دکتر عباسی در یازده مورد بیان می کنند،
خانه داران عاجز(مولفه های استراتژیک)_2
14':51''
1569 0
خانه داران عاجز(مولفه های استراتژیک)_2
کانال :
مباحثی که در حوزه مطالعات خانواده در این سریال مطرح می شود و می تواند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد،