آلیِس (ALIAS)

جستجو

آلیِس (ALIAS)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
اتوپیاگرایی مکتوب
13':50''
1506 0
اتوپیاگرایی مکتوب
کانال :
بخش اول از سخنان شنیدنی دکتر حسن عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک آلیِس (ALIAS) با موضوع بررسی ریشه های اتوپیاگرایی غرب از اولین مکتوبات استراتژیک در خدمت این تفکر از جمله کتابهای گالیور، آلیس در سرزمین عجایب و رابینسون کروزو و ...
عصر الهام بخشی در هالیوود
21':29''
2709 0
عصر الهام بخشی در هالیوود
کانال :
آشنایی با گام های استراتژیک آمریکا در دوران معاصر و نقش فیلمها و سریالهای هالیوود در زمینه سازی این اهداف استعماری، در دومین بخش از سخنان شنیدنی دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک آلیِس (ALIAS)
هالیوود، نظم نوین جهانی و اسلام هراسی
16':46''
4258 0
هالیوود، نظم نوین جهانی و اسلام هراسی
کانال :
بخش سوم از سخنان شنیدنی دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک آلیِس (ALIAS) در ادامه برشمردن گامهای استراتژیک آمریکا در دوران معاصر و نقش فیلمها و سریالها ی هالیوود در زمینه سازی این اهداف استعماری، و این قسمت بررسی چگونگی القاء خرافه در مواجهه با دین، اسلام هراسی و... .
عصر جامعه سازی حرفه ای
10':23''
1289 0
عصر جامعه سازی حرفه ای
کانال :
بررسی یکی از گام های بسیار با اهمیت آمریکا در راستای تحقق اهداف استعماری خود بر دنیا موسوم به جامعه سازی حرفه ای و نقش رسانه های تصویری و فیلم ها و سریال های استراتژیک آمریکا در تحقق این هدف، در چهارمین بخش ازسخنان دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال آلیِس (ALIAS)
سریال آلیس، گامی استراتژیک
14':41''
2334 0
سریال آلیس، گامی استراتژیک
کانال :
بخش پنجم از سخنان شنیدنی دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک آلیِس (ALIAS) و این قسمت تشریح خلاصه ای از داستان، شخصیت ها و خط تعلیق این سریال .
مولفه های استراتژیک در سریال آلیِس (ALIAS)
20':20''
2577 0
مولفه های استراتژیک در سریال آلیِس (ALIAS)
کانال :
بررسی مولفه های استراتژیک در سریال هالیوودی آلیِس (ALIAS) در ششمین بخش از سخنان شنیدنی دکتر عباسی در نقد و تحلیل این سریال .