کریم منصوری

جستجو

کریم منصوری

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره مائده
19':41''
2759 12
سوره مائده
کانال :
گزیده تصویری تلاوت کریم منصوری آیات 54 الی 58‌ از سوره مبارکه مائده ، به مدت 19:41
سوره قصص
18':11''
2336 5
سوره قصص
کانال :
گزیده تصویری تلاوت کریم منصوری آیات 1 الی 10 ‌از سوره مبارکه قصص، به مدت 18:11
سوره قمر
22':16''
1840 2
سوره قمر
کانال :
گزیده تصویری تلاوت کریم منصوری آیات 49 الی 55 از سوره مبارکه قمر، به مدت 22:16
سوره انبیاء
22':14''
1686 3
سوره انبیاء
کانال :
گزیده تصویری تلاوت کریم منصوری آیات 101 الی 112 ‌از سوره مبارکه انبیاء(سلام الله علیها)، به مدت 22:14
سوره مریم
10':37''
1758 7
سوره مریم
کانال :
گزیده تصویری کریم منصوری آیات 16 الی 26 ‌از سوره مبارکه مریم، به مدت 10:37