پرواز (40)

جستجو

پرواز (40)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ابراهیم باز هم جا ماند
04':21''
33652 0
ابراهیم باز هم جا ماند
کانال :
ابراهیم در حال آمدن به کوفه می باشد . در بین راه زائده و ثابت پسر مختار را دیده و خبر شهادت مختار را می شنود که ناگهان ...
سیل خون
01':06''
38370 0
سیل خون
کانال :
صحت پیش گویی مختار اکنون بر لشگریان تسلیم شده محرز شده اما دیگر راهی برای برگشت نیست . به دستور مصعب لعنت الله علیه لشگری که قریب به هفت هزار نفر بود گردن زده شد .
یک حکم یک فاجعه
04':18''
16811 0
یک حکم یک فاجعه
کانال :
مصعب و یارانش وارد قصر شده و کم و کیف دارالعماره و کرسی خلافت را جویا می شود . در همین حین اشخاصی وارد شده و سر مختار را نزد مصعب می آورند . مصعب با دیدن این صحنه ...
شهادت مختار
19':29''
240547 0
شهادت مختار
کانال :
سرانجام مختار و چند تن از وفادارترین یارانش بیرون آمده و جانانه و جوانمردانه می جنگند و لشگر کفر را در هم می ریزند و با روی گشاده و آرزوی دیرینه شان به درجه رفیع شهادت نائل می شوند . افراد در قصر نیز که تقریبا تمام لشگر بودند ؛ به قصد تسلیم در قصر می مانند .
مدعی پیشوای حسین ابن علی (ع)
01':47''
36876 0
مدعی پیشوای حسین ابن علی (ع)
کانال :
یکی از فرماندهان به نام اسماعیل با عبدالرحمان سخن گفته و از او می خواهد تا مانع جنگیدن مختار با زبیریان شود اما عبدالرحمان پاسخی کوبنده ...
آخرین خطبه
06':32''
38668 0
آخرین خطبه
کانال :
مختار آخرین خطبه خود را با ذکر خدا آغاز می کند و از نادانی بیشتر مردم در دوران امیرالمومنین علی (ع) شکوه می کند . همچنین او از تزویر که بدترین آفت دین است گفته و پیش بینی تسلیم شدگان در برابر کفر را ...
غسل شهادت
01':25''
9723 0
غسل شهادت
کانال :
مختار در مقابل دیدگان همه با آب شور غسل جسم و روح کرده و نماز می گزارد .
زنده ماندن قیام در دست مورخ مختار
02':28''
5746 0
زنده ماندن قیام در دست مورخ مختار
کانال :
مختار عبیده را مامور نوشتن وقایع و حوادث دوران می کند تا هویت قیام برای نسل های بعد و شفاف سازی برای تمام مسلمین زنده بماند .