غول کشی (39)

جستجو

غول کشی (39)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
شهادت بانو عمره
01':23''
40356 41
شهادت بانو عمره
کانال :
عمره همسر مختار که با حرف های کوبنده خود مصعب را رسوا ساخت ، سرانجام به دستور آن لعین به شهادت رسید .
خصلت مردان خدا
00':38''
23391 26
خصلت مردان خدا
کانال :
مادر از ناله های علی (ع) در خلوت شبانه و درد و دل هایش با چاه می گوید ...
نشان لیاقت
00':19''
7463 26
نشان لیاقت
کانال :
عمره تکلیف نا تمام خود را تمام کرد و از ناگفته ای خودش در مورد مختار می گوید ...
تکلیف ثابت
03':55''
14728 44
تکلیف ثابت
کانال :
ثابت برای ماندن در کنار پدرش و جنگیدن با دشمن اصرار می ورزد اما مختار ، به هدف ادامه دادن راه خویش و انتقام ، او را مجاب به ترک محل می دارد .
در آغوش مادر
04':42''
130331 142
در آغوش مادر
کانال :
پس از کشته شدن بانو عمره توسط مصعب ، مختار نزد مادر آمده و از تقدیر خود می گوید .....
دستگیری همسران مختار
11':22''
91458 87
دستگیری همسران مختار
کانال :
مصعب به محض شنیدن خبر هلاکت غول دازپای بصروی همسران مختار را فرا خوانده تا نزد همگان و از زبان آنها ، نیات و کردار مختار را رد کرده و او را لعن کنند . بر خلاف ام ثابت که خیلی ترسیده بود ؛ بانو عمره همچنان ....
نامه مختار به ابراهیم اشتر
04':34''
72076 31
نامه مختار به ابراهیم اشتر
کانال :
نامه ای از مختار به ابراهیم در موصل می رسد ، ابراهیم به اشتباه خویش پی برده و در حالی که مصعب و مهلب هنوز از خطر احتمالی ابراهیم اشتر می هراسند ....