رویای سرخ (38)

جستجو

رویای سرخ (38)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
رویای سرخ
04':18''
4128 0
رویای سرخ
کانال :
مختار خاطره آخرین رویای خود که در مکه به محض دیدن مصعب دیده بود را برای یارانش بیان می کند و به معمای آن رویا که همکاری قاتلین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) با مصعب بود ، پی می برد .
بستن اب به روی مختار
04':00''
4461 0
بستن اب به روی مختار
کانال :
اسود ابن قیس پیغام مختار را به مصعب می رساند . مصعب نیز دستور می دهد تا آب های منتهی به قصر را ببندند . در همین حال همهمه و شک و تردید در میان یاران مختار می افتد و مختار اینگونه جواب می دهد...
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
06':56''
22371 0
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
کانال :
مصعب اسود ابن سعید را مامور مذاکره با مختار می کند . مختار از آل زبیر و آل امیه را همسان خوانده و به یارانش هم نیز تاکید می دارند . اسود در حین رفتن ، برادر خود را که از سربازان مختار است به برگشتن به سوی خود می خواند ، اما ....
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
05':07''
3029 0
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
کانال :
عده زیادی از مردم کوفه در مسجد جمع شده اند تا مصعب برای آنها خطبه بخواند . مصعب نیز که از خواندن خطبه عاجز می باشد ، با کمک رجز خوانی ابن حر لب به سخن می گشاید . و در آخر نیز ...
سربازان بی ریش
05':47''
2197 0
سربازان بی ریش
کانال :
پس از مستقر شدن لشگر مصعب در کوفه ، همسر ابن حر فرصت را غنیمت شمرده و در مجاورت درب خانه ام ثابت رجز خوانی می کند . سپس درب منزل مختار را به آتش می کشد . مصعب با شنیدن این غائله از ترس روگرداندن مردم کوفه برادر خویش را به آنجا فرستاده و ابن حر را سرزنش می کند .
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
04':12''
35430 0
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
کانال :
پس از عقب نشینی مختار و رفتن به قصر، مصعب به کوفه آمده وبا استقبال پر شور مردم بی وفای کوفه مواجه می شود مهلب نیز مصعب را از جهالت کوفیان آگاه می دارد و بر آنها می خندند .