رویای سرخ (38)

جستجو

رویای سرخ (38)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
04':12''
35824 0
کوفه شهر هزار رنگ هزار خم
کانال :
پس از عقب نشینی مختار و رفتن به قصر، مصعب به کوفه آمده وبا استقبال پر شور مردم بی وفای کوفه مواجه می شود مهلب نیز مصعب را از جهالت کوفیان آگاه می دارد و بر آنها می خندند .
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
06':56''
23276 0
آل امیه و آل زبیر هر دو از یک قماش هستند
کانال :
مصعب اسود ابن سعید را مامور مذاکره با مختار می کند . مختار از آل زبیر و آل امیه را همسان خوانده و به یارانش هم نیز تاکید می دارند . اسود در حین رفتن ، برادر خود را که از سربازان مختار است به برگشتن به سوی خود می خواند ، اما ....
رویای سرخ
04':18''
4620 0
رویای سرخ
کانال :
مختار خاطره آخرین رویای خود که در مکه به محض دیدن مصعب دیده بود را برای یارانش بیان می کند و به معمای آن رویا که همکاری قاتلین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) با مصعب بود ، پی می برد .
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
05':07''
3450 0
ترجیح می دهم جنگاور باشم تا هدایتگر
کانال :
عده زیادی از مردم کوفه در مسجد جمع شده اند تا مصعب برای آنها خطبه بخواند . مصعب نیز که از خواندن خطبه عاجز می باشد ، با کمک رجز خوانی ابن حر لب به سخن می گشاید . و در آخر نیز ...
سربازان بی ریش
05':47''
2301 0
سربازان بی ریش
کانال :
پس از مستقر شدن لشگر مصعب در کوفه ، همسر ابن حر فرصت را غنیمت شمرده و در مجاورت درب خانه ام ثابت رجز خوانی می کند . سپس درب منزل مختار را به آتش می کشد . مصعب با شنیدن این غائله از ترس روگرداندن مردم کوفه برادر خویش را به آنجا فرستاده و ابن حر را سرزنش می کند .