انیمیشن ائمه و پیامبران

جستجو

انیمیشن ائمه و پیامبران

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
بازار
04':26''
1504 0
بازار
کانال :
مردی در بازار سرگردان می چرخید به نظر می رسید که کار مشخصی ندارد و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع بازار
آزمایش الهی
03':52''
2693 0
آزمایش الهی
کانال :
روزی پیرمردی خدمت رسول خدا رسید اصحاب نیز در کنار حضرت بودند پیر مرد سلام کرد و گفت ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع آزمایش الهی
برکت
08':23''
1647 0
برکت
کانال :
روزی عده ای میهمان به خانه جابرابن عبدالله انصاری رفتند جابر از دیدن آنها بسیار خوشحال شد و به گرمی از آنها استقبال کرد و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع برکت
خوشرفتاری
07':13''
2594 0
خوشرفتاری
کانال :
امیرالمومنین علی (ع) می فرماید مردی یهودی چند دینار از رسول اکرم(ص) طلب داشت و روزی بی مقدمه برای طلب خود نزد ایشان آمد و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع خوشرفتاری
حدود همسایه
03':59''
10523 0
حدود همسایه
کانال :
روزی مردی از انصار در حالی که بسیار افسرده بود نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد ... .انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع حدود همسایه
اختلاف
07':51''
2856 0
اختلاف
کانال :
بین دو قبیله بزرگ اختلافی شدید پیش امده بود که کار به آنجا رسید که طبق سنت قدیم ظرفی از سکه آوردند و ....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع  اختلاف
درجات ایمان
04':24''
3129 0
درجات ایمان
کانال :
روزی برخی از اصحاب که هنوز رگه هایی از تعصبات و سنت های جاهلیت در آنها بود نزد رسول خدا(ص) رسیدند و ........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع درجات ایمان
آرزو
02':31''
2192 0
آرزو
کانال :
روزی پیامبر اکرم(ص) پسر کعب را نزد خویش خواند و به او گفت 7 سال است که مرا خدمت کردی و ........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع آرزو
اهل بهشت
07':19''
2361 0
اهل بهشت
کانال :
روزی پیرزنی به خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و عرض کرد از زمانی که با تعالیم اسلام آشنا شده ام همواره سعی کرده ام که ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع اهل بهشت
امتحان
05':20''
1937 0
امتحان
کانال :
خبر بعثت آخرین رسول و پیامبر الهی در کتب الهی ذکر شده بود و بزرگان اقوام مختلف انتظار آن را می کشیدند و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع امتحان
میهمان
04':35''
1646 0
میهمان
کانال :
هنگامی که پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند بر اساس انتخابی که شتر ایشان با راهنمایی انجام داد خانه مرد فقیر بنام ابوایون انصاری رفت و .... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع میهمان
یک درس آموزنده
03':37''
2554 0
یک درس آموزنده
کانال :
 روزی پیامبر اکرم(ص) با مردی ر کنار تکه سنگ بزرگی قرار گذاشتند مدتی گذشت و آن مرد بر سر قرار نیامد و .........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع یک درس آموزنده
سفر به شام
06':31''
1331 0
سفر به شام
کانال :
هنگامی که پیامبر اکرم(ص) به دنیا آمدند پدر ایشان از دنیا رفتند و سرپرستی ایشان را ابوالطالب عموی پیانمبر بر عهده گرفت و .........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع سفر به شام
پیمان مقدس
07':30''
1340 0
پیمان مقدس
کانال :
روزی مردی که ظاهر آراسته داشت در میدان شهر مکه ایستاده بود و فذیاد می زد .........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع پیمان مقدس
لجبازی
06':02''
2956 0
لجبازی
کانال :
ثمره بن جندق در باغ یکی از انصار درخت خرمایی داشت که گاه و بی گاه به بهانه سر زدن به درخت بدون اجازه وارد باغ میشد و .... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع  لجبازی
قوترین مرد جهان
02':49''
1901 0
قوترین مرد جهان
کانال :
رزی عده ای ز جوانان مشغول وزنه برداری بوند تا زور خود را امتحان کنند .... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع قوترین مرد جهان
برگ ریزان
02':36''
3035 0
برگ ریزان
کانال :
سلمان فارسی با یکی از دوستانش زیر درختی نشسته بودند سلمان یک شاخه خشک را برداشت و .........انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع برگ ریزان
رحمت
04':41''
4028 0
رحمت
کانال :
پیامبر اکرم(ص) با کودکان بسیار مهربان بودند و در سلام از آنها پیشی می گرفتند و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع رحمت
جهاد مستحبی
04':46''
2211 0
جهاد مستحبی
کانال :
خداوند به کسانی که در راه خدا جهاد می کنند مژده بهشت را داده است و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع جهاد مستحبی
حرمت
03':06''
1377 0
حرمت
کانال :
روزی مردی خدمتکار خود را به خاطر خطایی کتک می زد و ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع حرمت
توبه
09':18''
1642 0
توبه
کانال :
هنگاهی که رسول خدا (ص) بعد از نبردی سخت قلعه بنی قریضه که متعلق به یکی از طایفه های یهود بود را به محاصره خود درآوردند ... .....انیمشین پیامبر اکرم (ص) با موضوع توبه