زبان انگلیسی

جستجو

زبان انگلیسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
آموزش زبان کودک | کلمات مخالف
04':10''
24840 0
آموزش زبان کودک | کلمات مخالف
کانال :
ترانه ای زیبا که در کنار شعر و ترانه و موسیقی تعداد زیادی از کلمات مخالف را آموزش می دهد. فرزندتان را با تیلا آموزش دهید.
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
15':03''
20663 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هجدهم
کانال :
قسمت هفتم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هجدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم)
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
11':29''
12744 0
آموزش زبان انگلیسی / کمیت سنج ها
کانال :
قسمت ششم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کاربردکمیت سنج ها یا Quantifier ها ، مثل some، any ، a lot of  و ... در زبان انگلیسی آشنا می شوید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
12':14''
16279 0
آموزش زبان انگلیسی / اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
کانال :
قسمت پنجم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . بطور کلی‌ در زبان انگلیسی‌ می‌توان اسامی‌ را در دو دسته اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غیر قابل شمارش طبقه‌بندی‌ کرد، در این قسمت تفاوت میان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در خوراکی ها را یاد می گیرید. (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
07':58''
22068 0
آموزش زبان انگلیسی / میوه ها
کانال :
قسمت چهارم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با انواع میوه در زبان انگلیسی آشنا می شوید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / شام
04':06''
16154 0
آموزش زبان انگلیسی / شام
کانال :
قسمت سوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی شام آشنا می شوید .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / ناهار
06':22''
14370 0
آموزش زبان انگلیسی / ناهار
کانال :
قسمت دوم از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی ناهار آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
06':37''
8888 0
آموزش زبان انگلیسی / صبحانه
کانال :
قسمت اول از جلسه هجدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلمه ها و مواد مورد استفاده در وعده غذایی صبحانه آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هجدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
16':24''
1523 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه هفدهم
کانال :
قسمت پنجم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه هفدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم)
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
09':10''
4275 0
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح O کشیده
کانال :
قسمت چهارم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تلفظ صحیح O کشیده را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
06':47''
5444 0
آموزش زبان انگلیسی / جملات حال استمراری
کانال :
قسمت سوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی استفاده از جملات زمان حال استمراری در استفاده از افعال مربوط به اسباب و لوازم منزل را یاد می گیرید و همچنین با چند کلمه جدید نیز آشنا می شوید  (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
13':39''
4177 0
آموزش زبان انگلیسی / اسباب و لوازم خانه
کانال :
قسمت دوم از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با کلماتی که برای بیان اسباب و لوازم منزل استفاده می شوند ، آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
07':20''
2294 0
آموزش زبان انگلیسی / حروف اضافه
کانال :
قسمت اول از جلسه هفدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت آشنایی خوبی با کاربرد حروف اضافه در بیان موقعیت اشیاء در زبان انگلیسی پیدا می کنید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  هفدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
13':42''
1848 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه شانزدهم
کانال :
قسمت هفتم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه شانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم)
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
09':01''
2277 0
آموزش زبان انگلیسی / تلفظ صحیح i کشیده و a کوتاه
کانال :
قسمت ششم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه ی تشخیص و تلفظ صحیح  i کشیده و a کوتاه را همراه با مثال های متنوع فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
06':23''
2152 0
آموزش زبان انگلیسی / خانه رویایی
کانال :
قسمت پنجم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت برای تمرین بیشتر 3 دیالوگ از افراد مختلف درباره خانه رویائی آنها پخش می شود و سپس بر اساس آن تمرین مکالمه خواهد شد . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
02':43''
1996 0
آموزش زبان انگلیسی / محیط بیرونی خانه
کانال :
قسمت چهارم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت عناصر تشکیل دهنده ی یک خانه که در محیط بیرونی آن قرار دارند را یاد می گیرید  . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
14':32''
2454 0
آموزش زبان انگلیسی / استفاده از there
کانال :
قسمت سوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت نحوه استفاده از there در موقعیت های منفی ، مثبت و سوالی جملات مربوط به خانه را فرا می گیرید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
04':38''
4250 0
آموزش زبان انگلیسی / انواع خانه
کانال :
قسمت دوم از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت انواع خانه ها مثل آپارتمان ، ویلا و ... در زبان انگلیسی به شما آموزش داده می شود . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
05':20''
6778 0
آموزش زبان انگلیسی / قسمت های مختلف خانه
کانال :
قسمت اول از جلسه شانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی . در این قسمت با قسمت های مختلف خانه اعم از اتاق ها ، سرویس بهداشتی و ... آشنا می شوید . (English For You - سطح مبتدی - جلسه  شانزدهم )
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
12':52''
1907 0
آموزش زبان انگلیسی / مرور جلسه پانزدهم
کانال :
قسمت پنجم از جلسه پانزدهم مجموعه آموزشی زبان انگلیسی .  در این قسمت یک مرور کلی بر جلسه پانزدهم همراه با چند تمرین و پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در پایان هم یک مکالمه را مشاهده خواهید نمود .  (English For You - سطح مبتدی - جلسه پانزدهم)
x