خرس خاله ها (36)

جستجو

خرس خاله ها (36)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
هلاکت شبث ابن ربعی
00':00''
46992 15
هلاکت شبث ابن ربعی
کانال :
شبث نیز که به تازگی عمارت بصره را به جواز عبدالله زبیر به نام خود کرده ، با خیال راحت و با غرور به جنگ با دشمن می رود غافل از آنکه در پشت سرش ....به مدت 3:56
نبرد یاران مختار در نیزار
00':00''
44583 22
نبرد یاران مختار در نیزار
کانال :
پس از شهادت ابن کامل شاکری سربازان روحیه خود را از دست داده اند در همین حین مختار سرزده و با سپاهی در پشت سرش به آنجا آمده و همه را بهت زده می کند و باعث روحیه گرفتن سربازان می شود ، مصعب از آمدن مختار با خبر شده و با مهلب به شور می نشیند ، مختار در اولین نقشه خود به شیوه های از نوع خودش دشمن را غافلگیر کرده و وادار به عقب نشینی می کند ، به مدت 7:13
هلاکت بن حجاج زبیدی یکی دیگر از قاتلین دشت نینوا
00':00''
42523 15
هلاکت بن حجاج زبیدی یکی دیگر از قاتلین دشت نینوا
کانال :
بن حجاج زبیدی که همراه شبث و بن اشعث ازکوفه گریخته بودند و به مصعب پیوستند ، سرانجام به دست پسر بن اشعث به هلاکت رسید ، مصعب که از این واقعه مطلع شده بود ، هوش و ذکاوت پسر بن اشعث را تحسین کرده و او را وعده فرماندهی جناح چپ سپاه را می دهد ، به مدت 3:45
نزاع بر سر غنیمت
00':00''
7360 4
نزاع بر سر غنیمت
کانال :
جسد ابن اشعث را که یکی از اشقیای دشت نینوا بود نزد فرماندهان می برند ، پسر او در این حین بر سر کسب افتخار کشتن کیان و غنیمت با ابن حر به نزاع می پردازد ، به مدت 5:02
مراقب خرس خاله های خودی باشید
05':01''
16694 14
مراقب خرس خاله های خودی باشید
کانال :
لشگریان خدا با غم و اندوه و عزاداری جنازه کیان را به خیمه فرماندهان آورده ، بن شمیط از تصمیم نادرست خویش در مورد کیان ابراز ندامت کرده و غفلت خود را اعتراف و اقرار می کند ، بن کامل او را دلداری داده و از خرس خاله های خودی بیم می دهد ، به مدت 5:01