دولت مستعجل (33)

جستجو

دولت مستعجل (33)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
سر ام الفتنه در تشت مسي
02':29''
76835 0
سر ام الفتنه در تشت مسي
کانال :
هنگامي که سر ابن زياد را به حضور مختار مي آورند او به ياد روزي مي افتد که ميثم تمار نويد چنين روزي را به او داده بود و ترسانده بودش از چاهي که آن زمان زير پاي است و او را به دوزخ مي افکند، و در ادامه يکي از يارانش روزي را به ياد جمع مي آورد که ابن زياد در کاخ کوفه به سر امام حسين(ع) اهانت کرده بود.
محمد حنفيه در دربار ابن زبير
08':39''
28129 0
محمد حنفيه در دربار ابن زبير
کانال :
عبدالله ابن زبير در کمال وقاحت محمد ابن حنفيه را به دربار پليد خويش مي خواند و او را تهديد مي کند که نامه اي به مختار بنويسد و اورا به قول خودش مهار کند وگرنه با هاشميان همان کند که يزيد ملعون کرد.
آزاد سازي محمد حنفيه از چنگال زبيريان
07':50''
16914 0
آزاد سازي محمد حنفيه از چنگال زبيريان
کانال :
مختار پس از رسيدن قاصد عبدالله ابن زبير برآشفته شده قاصد را به همراه پيقام جنگ روانه حجاز مي کند و سپس جدلي را فرا خوانده و اورا براي آزاد کردن ابن حنفيه روانه ي مکه مي کند.
قائله ي ابن حرّ در مسجد
07':10''
62455 0
قائله ي ابن حرّ در مسجد
کانال :
مختار در مسجد مردم را به مبارزه عليه زبيريان دعوت مي کند و شرح واقعه ابن حنفيه را براي آنان بازگو مي کند، در اين ميان ابن حرّ برمي خيزد و خطبه ي مختار را قطع مي کند.
هتاکي زن ابن حرّّ به همسر مختار
09':23''
14244 0
هتاکي زن ابن حرّّ به همسر مختار
کانال :
همسر ابن حرّ در ادامه ي شبهه افکني هاي شوهر نابکارش در مسجد به درب خانه مختار آمده شروع به هتاکي و بي حرمتي به ماموران محافظ خانه مختار مي کند، همسر مختار بيرون آمده و به جدل با وي مي پردازد، در ادامه به حضور مختار رفته، شرح واقعه مي کند و از او مي خواهد که دست از حکومت بردارد.
فتنه ي ابن حرّ
09':02''
9609 0
فتنه ي ابن حرّ
کانال :
ابن حرّ با يارانش شبانه به خانه هاي مردم ريخته مي سوزانند، مي کشند و مي دزدند تا نيروهاي مختار را به اصطلاح خود کمر بشکنند، بهمين خاطر مختار برآشفته مي شود و فرمان مي دهد تا به خانه اش بريزند و همسرش را دستگير کنند.
گريختن زن ابن حرّ از زندان
05':01''
8926 0
گريختن زن ابن حرّ از زندان
کانال :
پس از دستگيري همسر ابن حرّ شبانه شوهرش با رشوه به مسئول زندانبان ها زنش را از راه مخفي زندان فراري مي دهد و سپس مامور خائن را مي کشد.
برافروخته شدن مختار از فرار زن ابن حرّ
04':31''
20923 0
برافروخته شدن مختار از فرار زن ابن حرّ
کانال :
مختار هنگامي که از فرار زن ابن حرّ باخبر مي شود، برافروخته رو به ياران خود مي کند و مي گويد من امروز دانستم که فاتحه ي اين حکومت را بايد خواند، در اين هنگام کيان وارد شد و مختار را از شکافي که در حلقه ي نگهبانان وجود دارد آگاه مي کند.