وصيت آفتاب

جستجو

وصيت آفتاب

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نقدي بر سياست
00':00''
1461 0
نقدي بر سياست
کانال :
مجموعه وصيت آفتاب قسمتهايي از وصيت نامه امام خميني رحمة الله مي باشد که گفتارهاي آموزنده اي را به عاشقان آن پير فرزانه گوشزد مي کند به مدت 05:37
وحدت حوزه و دانشگاه
00':00''
5141 5
وحدت حوزه و دانشگاه
کانال :
مجموعه اي از وصاياي امام خميني در رابطه با محوريت موضوعات مربوط به روحانيت که چراغي روشن براي شب هاي تاريک مي باشد. به مدت 3:50
بي تفاوتي در جامعه ممنوع
00':00''
905 2
بي تفاوتي در جامعه ممنوع
کانال :
وصيت آفتاب عنوان مجموعه اي است آموزنده از وصيت نامه امام خميني رحمة الله عليه که به موضوعاتي درباره قشر روحانيت مي پردازد به مدت 03:38
نقش حوزويان در امر قضاوت
00':00''
854 0
نقش حوزويان در امر قضاوت
کانال :
قسمت هايي از وصيت نامه امام خميني که اشاره به قشر عظيم روحانيت دارد با عنوان وصيت آفتاب به مدت 03:38
روحاني نمايان از همه خطرناک ترند
00':00''
891 2
روحاني نمايان از همه خطرناک ترند
کانال :
مجموعه اي از وصاياي گهربار رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني رحمة الله عليه با عنوان وصيت آفتاب را مي بينيم به مدت 03:42
وظيفه ما، حفظ حوزه ها
00':00''
891 0
وظيفه ما، حفظ حوزه ها
کانال :
قسمتي از وصيت نامه سياسي عبادي امام خميني رحمة الله که برايمان چراغي است براي شب هاي تاريک با عنوان وصيت آفتاب مي بينيم به مدت 04:08
وصيت به روحانيت
00':00''
762 0
وصيت به روحانيت
کانال :
مجموعه اي از وصاياي گهربار امام راحل که قشر عظيم روحانيت را مخاطب خود ساخته است با عنوان وصيت آفتاب ببينيد به مدت 07:26