تــیــغ طـــلا (31)

جستجو

تــیــغ طـــلا (31)

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آبروی مالک حب علی (ع) است
00':00''
14322 0
آبروی مالک حب علی (ع) است
کانال :
ابراهیم اشتر در راه رفتن به سوی استاندار نسیبین در حال گفتگو با برادرش می باشد و به آبروی پدر که از عشق به حضرت علی(ع) سرچشمه می گیرد ، می بالد ، به مدت 00:47
امان از تیر نامرئی جهل
00':00''
17421 0
امان از تیر نامرئی جهل
کانال :
تفرقه ای که در میان لشکریان خدا افتاده ، ابراهیم را آزرده و سرکرده آنان را ملامت کرده و یارانش را از وجود فتنه دشمن آگاه می سازد ، به مدت 7:21
باید از چهار سو به پسر اشتر حمله کنیم
00':00''
71034 0
باید از چهار سو به پسر اشتر حمله کنیم
کانال :
ابن زیاد ملعون برای پیروز شدن در جنگ با ابراهیم اشتر نقشه های شوم خود را برای یکی از فرماندهانش بازگو می کند ودر این بهبهه کماکان از مختار و یارانش می هراسد ، به مدت 4:16
این هم قیمت استاندار جدید
00':00''
11253 0
این هم قیمت استاندار جدید
کانال :
مختار پسر عموی خود را به همراه هفتاد هزار سکه طلا نزد استاندار جدیدی که از سوی پسر زبیر تعیین شده است ، می فرستد ، زائده با ترفند و هشدار سرانجام او را وادار به عقب نشینی می کند ، به مدت 5:40
تسلط بر کوفه واجب تر از زرکوبی کعبه است
00':00''
12961 0
تسلط بر کوفه واجب تر از زرکوبی کعبه است
کانال :
عبدالله زبیر نامه ای از سوی مختار دریافت کرده و یکی از زیر دستان خود را برای حاکمیت کوفه می فرستد و حسرت طلا های از دست رفته را می کشد، به مدت 5:26
مظلومیت علی (ع)
00':00''
9064 0
مظلومیت علی (ع)
کانال :
مختار از عدالت حضرت علی (ع) و مظلومیت ایشان با همسر خود سخن می گوید و به سختی حکومت بر پایه عدالت واقف است ، به مدت 1:26
ظلم به تو نسبت به ظلم به حسین(ع)،کاه است در مقابل کوه
00':00''
2730 0
ظلم به تو نسبت به ظلم به حسین(ع)،کاه است در مقابل کوه
کانال :
مختار برای ابراز همدردی نزد کیان رفته و او را دلداری می دهد ، و ظلم به او را در مقابل ظلم به حضرت امام حسین (ع) ناچیز می داند ، به مدت 3:35