تــیــغ طـــلا (31)

جستجو

تــیــغ طـــلا (31)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آبروی مالک حب علی (ع) است
00':00''
15533 19
آبروی مالک حب علی (ع) است
کانال :
ابراهیم اشتر در راه رفتن به سوی استاندار نسیبین در حال گفتگو با برادرش می باشد و به آبروی پدر که از عشق به حضرت علی(ع) سرچشمه می گیرد ، می بالد ، به مدت 00:47
امان از تیر نامرئی جهل
00':00''
27265 11
امان از تیر نامرئی جهل
کانال :
تفرقه ای که در میان لشکریان خدا افتاده ، ابراهیم را آزرده و سرکرده آنان را ملامت کرده و یارانش را از وجود فتنه دشمن آگاه می سازد ، به مدت 7:21
این هم قیمت استاندار جدید
00':00''
19020 12
این هم قیمت استاندار جدید
کانال :
مختار پسر عموی خود را به همراه هفتاد هزار سکه طلا نزد استاندار جدیدی که از سوی پسر زبیر تعیین شده است ، می فرستد ، زائده با ترفند و هشدار سرانجام او را وادار به عقب نشینی می کند ، به مدت 5:40
تسلط بر کوفه واجب تر از زرکوبی کعبه است
00':00''
24146 6
تسلط بر کوفه واجب تر از زرکوبی کعبه است
کانال :
عبدالله زبیر نامه ای از سوی مختار دریافت کرده و یکی از زیر دستان خود را برای حاکمیت کوفه می فرستد و حسرت طلا های از دست رفته را می کشد، به مدت 5:26
مظلومیت علی (ع)
00':00''
11202 26
مظلومیت علی (ع)
کانال :
مختار از عدالت حضرت علی (ع) و مظلومیت ایشان با همسر خود سخن می گوید و به سختی حکومت بر پایه عدالت واقف است ، به مدت 1:26
ظلم به تو نسبت به ظلم به حسین(ع)،کاه است در مقابل کوه
00':00''
3322 1
ظلم به تو نسبت به ظلم به حسین(ع)،کاه است در مقابل کوه
کانال :
مختار برای ابراز همدردی نزد کیان رفته و او را دلداری می دهد ، و ظلم به او را در مقابل ظلم به حضرت امام حسین (ع) ناچیز می داند ، به مدت 3:35