بر خاکستر تنور (29)

جستجو

بر خاکستر تنور (29)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رأس امام حسین (ع) بر سر نیزه
01':21''
1685654 286
رأس امام حسین (ع) بر سر نیزه
کانال :
به دستور شمر لعین بدن های شهیدان روز عاشورا در زیر سم اسبان لگدکوب می شود ، سنان نیز سر امام مظلوم را به نیزه کرده و رجز خوانی می کند ،
حرمله ابلیسی است که ایمانمان را نشانه رفته!!!
00':00''
39343 15
حرمله ابلیسی است که ایمانمان را نشانه رفته!!!
کانال :
یکی دیگر از اشقیایی که در سیاهه ی امیر مختار است ، حرمله بود ، ابن کامل مامور دستگیری او شد، اما برای سومین بار نتوانست او را شکار کند ، و خجل نزد مختار می آید و علت شکستش را از او می پرسد، امیر مختار نیز پاسخ می دهد ، به مدت 4:49
لاشخوران به هیبت آدمی
00':00''
15573 10
لاشخوران به هیبت آدمی
کانال :
تنی چند از اشقیا در واقعه عاشورا بودند که با اسب هایشان بر پیکر مطهر شهیدان دشت کربلا تاختند و البسه آنان را به غارت بردند ، به دستور امیر مختار آنان نیز دستگیر شده و به سزای اعمالشان رسیدند ، هر چند که عذابی الیم آنها را انتظار می کشد ، به مدت 3:32
قصاص از خولی در ملا عام
00':00''
147396 110
قصاص از خولی در ملا عام
کانال :
بعد از شهادت و اقرار همسران خولی حکم نیز ثابت و صادر می شود و به این ترتیب یکی دیگر از اشقیا و ملعونان واقعه دشت نینوا به هلاکت می رسد ، به دستور امیر مختار ، خولی در ملا عام گردن زده می شود ، به مدت 5:50
ناگفته ها و شهادت همسر دوم خولی
00':00''
34477 12
ناگفته ها و شهادت همسر دوم خولی
کانال :
خولی که اظهارات همسر اولش را انکار می کند و از سر حسادت نسبت به همسر دومش نسبت می دهد ، از مختار تقاضای شهادت همسر دیگرش را دارد ، به مدت 6:19
ناگفته ها و شهادت همسر اول خولی
00':00''
50495 21
ناگفته ها و شهادت همسر اول خولی
کانال :
امیر مختار قبل از اجرای حکم تمایل به شهادت و اظهارات همسران خولی را دارد ، ابتدا همسر اولش لب به سخن می گشاید و ناگفته هایی از روز واقعه بر زبان می آورد ، که بسیار حزن انگیز و اسف بار است ، به مدت 6:51
دستگیری خولی
00':00''
45677 13
دستگیری خولی
کانال :
امیر مختار یکی پس از دیگری حکم به دستگیری متهمین می دهد، این بار نوبت خولی است . بن کامل مامور این کار می شود و با کمک همسر اول آن لعین موفق به یافتن او می شود و دست بسته نزد امیر مختار می آورد ، به مدت 4:44
امیر مبارکتان باد!!!
00':00''
40202 23
امیر مبارکتان باد!!!
کانال :
سرانجام کیان شادمان از اینکه تنی چند از متهمین واقعه دشت نینوا را به هلاکت رسانده ، سرهایشان را به عنوان پیشکش به امیر مختار تقدیم می کند ، امیر نیز با دیدن این صحنه خداوند منان را شکر گفته و اسم آنان را از سیاهه ی قصاص خط می زند ، به مدت 1:47
هلاکت سنان ابن انس
00':00''
64374 14
هلاکت سنان ابن انس
کانال :
کیان ایرانی که پس از به هلاکت رساندن شمر به دنبال باقی متهمان بود، سرانجام رد یکی از آنان را که سنان ابن انس نام داشت پیدا می کند سنان با شنیدن رسیدن ماموران حکومتی دست به حیلتی می زند اما حیلتش نیز مانند عملش پوچ و بی سرانجام است ، نهایتا کیان او را پیدا کرده و به هلاکت میرساند ، به مدت 4:47