شــــورش (26)

جستجو

شــــورش (26)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
خاسران دنیا و آخرت
06':14''
10773 5
خاسران دنیا و آخرت
کانال :
صحنه هایی از نبرد لشکریان مختار با شورشیان کوفه که در نهایت سران فتنه با شکست مواجه شده و مجبور به فرار وترک صحنه جنگ می شوند، به مدت 6:14
شاعری که یکی را به نعل و یکی را به میخ می کوبد!!!
03':20''
7580 5
شاعری که یکی را به نعل و یکی را به میخ می کوبد!!!
کانال :
شاعری که در هنگام محاصره ی دار الحکومه در وصف شمر و یارانش شعر می سرود و مختار را کذاب می خواند ، بعد از فتح مختار و دستگیریش مختار را فراخواند و در وصفش شعری سرشار از چاپلوسی و تملق سرود و از او طلب بخشش نمود ، به مدت 3:20
شهادت رفاعه
06':31''
40664 18
شهادت رفاعه
کانال :
رفاعه خود را در حالی می بیند که یارانش شعار یا لثارات العثمان را سر می دادند و در همین هنگام ابراهیم و سربازانش با او برخورد می کنند، ابراهیم که از دیدن این صحنه اندوهگین شده است او را ملامت کرده و رفاعه که بسیار خجل و شرمنده شده است توبه کرده و به راه حق می گراید ، به مدت 6:31
وقت حمله است!!!
05':20''
84334 63
وقت حمله است!!!
کانال :
در حالیکه سپاهیان شمر در حال شادمانی و با روحیه ایی بالا آماده ی نبرد هستند و در مقابل سربازان مختار به دلیل نبود ابراهیم اشتر روحیه خود را از دست داده اند ، مختار دستور حمله را صادر میکند و از قصر خارج می شوند که ناگهان به گفته ی خود مختار وعده ی الهی تحقق می یابد ، به مدت 5:20