جزیره قشم

جستجو

جزیره قشم

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
قشم مروارید خلیج همیشه فارس
00':00''
2653 3
قشم مروارید خلیج همیشه فارس
کانال :
بر پهنه ی خلیج همیشه فارس دُردانه های درخشان بسیاری وجود دارد، تک مروارید بی بدیل آنها جزیره قشم می باشد که همچون نگینی تابنده تا همیشه بر تارک ایران زمین می درخشد. بشنویم از گوشه و کنار این جزیره ی زیبا. به مدت 8:26
طبیعت ساکن اصلی قشم
00':00''
2618 1
طبیعت ساکن اصلی قشم
کانال :
بر گستره ی جزیره ی قشم طبیعت زیبای آن حکمرانی می کند، در این جا نگاهی می اندازیم به موزه ی جانورشناسی قشم و همچنین موزه ی مردم شناسی آن. به مدت 11:09
هنر لنج سازی قشم
00':00''
7934 9
هنر لنج سازی قشم
کانال :
از هنرهای چشم گیر قشم لنج سازی می باشد که دیدن بخش های از آن خالی از لطف نمی باشد، چرا که دریای جنوب وام دار لنج سازان جزیره ی قشم می باشد. به مدت 7:32
تاریخ استعمار قشم
00':00''
2974 0
تاریخ استعمار قشم
کانال :
تاریخ گذشته ی قشم پراست از نا عدالتی های استعمارگران، نگاهی کوتاه می اندازیم به خرابه های قلعه ی پرتقالی ها که طی 107 سال تسلط شان بر جزیره ی قشم هرچه خواستند کردند. به مدت 7:43