پشت دیوارهای بلند

جستجو

پشت دیوارهای بلند

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
ارتش ایران از سال 1320 تا 1355
13':35''
15857 1
ارتش ایران از سال 1320 تا 1355
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی« پشت دیوارهای بلند - ارتشی برای خدا » با موضوع وضعیت و رویکرد ارتش در نظام شاهنشاهی از سالهای 1320 تا حکومت محمد رضا پهلوی و بیماری خرید تجهیزات نظامی توسط او و قدرت بیش از حد ارتش در آن زمان و اولویت آن بر تمامی مسائل ایران.
چگونگی همراهی ارتش با انقلاب
15':20''
2746 2
چگونگی همراهی ارتش با انقلاب
کانال :
آشنایی با روش ها و تمهیدات حضرت امام (ره) در همراه ساختن ارتش شاه با مردم وانقلاب، در دومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - ارتشی برای خدا ».
طرحی برای مقابله با انقلاب
13':57''
1565 4
طرحی برای مقابله با انقلاب
کانال :
بخش اول از مستند دیدنی« پشت دیوارهای بلند - ماموریت ناتمام » در بررسی اهداف و چگونگی ورود ژنرال «رابرت هایزر» در دی ماه 1357 به ایران و جزئیاتی از جلسات او با ارتشیان شاه.
ماموریت ناتمام
14':30''
2311 0
ماموریت ناتمام
کانال :
آشنایی با جزئیاتی از طراحی یک کودتای نظامی و کشتار مردم برای مقابله با انقلاب اسلامی در سال 1357 توسط ژنرال هایزر آمریکایی و عوامل شکست این طرح، در دومین بخش از مستند« پشت دیوارهای بلند - ماموریت ناتمام ».
سه قطره خون
08':24''
4861 3
سه قطره خون
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « پشت دیوارهای بلند - سه قطره خون » در تشریح اتفاقات روز شانزدهم آذر ماه 1332 و کشته و زخمی شدن جمعی از دانشجویان معترض به خیانت های رژیم پهلوی در دانشگاه ها.
واکنش دانشجویان به دستگیری امام
08':43''
1684 1
واکنش دانشجویان به دستگیری امام
کانال :
آشنایی با سه جریان اصلی در روند حرکت دانشگاهها از ابتدای شکل گیری دانشگاه در ایران و فعالیت های انقلابی دانشجویان مبارز هنگام دستگیری حضرت امام خمینی (ره) در15 خرداد سال 1342، در دومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - سه قطره خون ».
دانشجویان انقلابی از سال 1346 تاکنون
06':40''
2015 3
دانشجویان انقلابی از سال 1346 تاکنون
کانال :
تشریح فعالیت های سیاسی دانشجویان انقلابی از سال 1342 و تظاهرات دانشجویان در اعتراض به مرگ مشکوک پهلوان تختی تا دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - سه قطره خون ».
رسانه های انقلاب
12':53''
1438 2
رسانه های انقلاب
کانال :
بخش اول از مستند دیدنی« پشت دیوارهای بلند -رسانه های انقلاب » در بررسی وضعیت رسانه های رژیم مستبد شاه در اوج مبارزات انقلابی مردم ایران و ابتکارهای انقلابیون برای مبارزه با قدرت رسانه ای شاه.
انقلاب با رسانه های کوچک
14':30''
884 2
انقلاب با رسانه های کوچک
کانال :
ادامه بررسی ابتکارهای انقلابیون ایران برای مبارزه با قدرت رسانه ای شاه در سالهای اوج مبارزات ونقش مساجد و نوارهای کاست و... در پیروزی انقلاب، در دومین بخش از مستند« پشت دیوارهای بلند - رسانه های انقلاب».
روزهای آغازین تاسیس حزب رستاخیز
11':02''
3878 0
روزهای آغازین تاسیس حزب رستاخیز
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « خوابهای آشفته» با موضوع آشنایی با اتفاقات سیاسی روزهای آغازین تشکیل حزب رستاخیز توسط شاه ملعون و تک حزبی شدن کشور، و سخنرانی شاه در روز اول تاسیس و اهداف این حزب و واکنش حضرت امام خمینی (ره) در قبال این حرکت طاغوتی.
وابستگی حزب رستاخیز به شاه
11':38''
3317 3
وابستگی حزب رستاخیز به شاه
کانال :
آشنایی با عملکرد و اهداف حزب رستاخیز در سالهای فعالیت این حزب در ایران و چگونگی تحریم این حزب توسط حضرت امام خمینی (ره) و عدم مشارکت مردم در این حزب اختصاصی و فرمانبردار شاه، در دومین بخش از مستند « خوابهای آشفته».
کودکی محمد رضا و دیکتاتوری رضا خان
04':57''
3199 5
کودکی محمد رضا و دیکتاتوری رضا خان
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه » در بررسی خصوصیات اخلاقی و رفتاری محمد رضا پهلوی و تاثیر محیط کودکی او و دیکتاتوری رضا خان بر بیرحمی محمد رضا نسبت به زیر دستان و فرمانبری از بالادستان.
آموزش فرهنگ غرب به محمد رضا شاه
05':17''
3754 9
آموزش فرهنگ غرب به محمد رضا شاه
کانال :
آشنایی با دلایل تربیتی محمد رضا شاه پهلوی در گرایش او به فرهنگ غرب و فساد اخلاقی و نقش برنامه ریزی شده انگلیس در شکل گیری این شخصیت دلخواه غرب در دوران نوجوانی او در سوئیس، در دومین بخش از مستند« پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه ».
حسادت محمد رضا شاه و مصادیق آن
05':42''
1192 1
حسادت محمد رضا شاه و مصادیق آن
کانال :
تجزیه و تحلیل و بیان مصادیق حس حسادت شدید محمد رضا شاه نسبت به دیگران از جمله حسادت او به مصدق و تدابیر نزدیکان او برای جلوگیری از تحریک این حس بیمارگونه شاه (چهارمین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه »).
تملق دوستی شاه و مصادیق آن
03':27''
1523 3
تملق دوستی شاه و مصادیق آن
کانال :
آشنایی با یکی از بارزترین خصوصیت رفتاری بیمارگونه محمد رضا شاه به نام تملق دوستی او و بیان مصادیق و دلایل بروز این بیماری، در سومین بخش از مستند « پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه ».
خود شیفتگی شاه و عوامل آن
04':53''
1663 4
خود شیفتگی شاه و عوامل آن
کانال :
بررسی یکی دیگر از خصوصیات اخلاقی و رفتاری بارز محمد رضا پهلوی به نام حس خود شیفتگی و خود بزرگ بینی او و مصادیق بارز این ضعف شخصیتی ( بخش پنجم از مستند « پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه»).
چهار عامل تقویت شاه
05':03''
1108 0
چهار عامل تقویت شاه
کانال :
شاید برای شما هم سئوال باشد که با توجه به ضعف های شخصیتی بسیار زیادی که محمد رضا پهلوی داشت چگونه توانست 37 سال بر مردم ایران حکومت کند؟... چه چیزی این ضعف ها را جبران میکرد؟... پاسخ این سئوالات را در بخش ششم از مستند « پشت دیوارهای بلند - روانشناسی یک شاه » مشاهده فرمایید.
اعتراف به فساد و ظلم
12':00''
3121 5
اعتراف به فساد و ظلم
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی « پشت دیوارهای بلند - اعترافات » در تشریح ابعاد مختلف آخرین سخنرانی عاجزانه محمد رضا پهلوی خطاب به مردم ایران و وضعیت سیاسی آن دوران و اهداف شاه از ایراد این سخنرانی اعترافی.
محمد رضا پهلوی از کودکی تا مرگ
15':47''
32485 24
محمد رضا پهلوی از کودکی تا مرگ
کانال :
آشنایی با زندگی نامه محمد رضا پهلوی از کودکی، تحصیلات، نحوه ازدواجهای مکرر او و ادوار مختلف حکومت او بر ایران تا مرگ او در تنهایی، در دومین بخش از مستند عبرت آموز « پشت دیوارهای بلند - اعترافات».
اموال رضا خان پهلوی
10':01''
4150 3
اموال رضا خان پهلوی
کانال :
بخش اول از مستند جذاب و دیدنی «پشت دیوارهای بلند - بنیادی بر روی آب» با موضوع آشنایی با گوشه ای از فسادهای اقتصادی و مال اندوزیهای بی حد و حصر خاندان پهلوی و این قسمت اموال غصبی رضا خان پهلوی و چگونگی تملک این اموال توسط رضا خان.
فساد مالی محمدرضا پهلوی
11':51''
6028 2
فساد مالی محمدرضا پهلوی
کانال :
آشنایی با گوشه ای از فسادهای مالی و مال اندوزیهای محمد رضا پهلوی و خانواده او از ابتدای سلطنت تا مرگ آنها، در دومین بخش از مستند «پشت دیوارهای بلند - بنیادی بر روی آب».