نهضت تـوابـیـن (19)

جستجو

نهضت تـوابـیـن (19)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تو نوه همان طلحه ای...
00':00''
8169 12
تو نوه همان طلحه ای...
کانال :
گزیده ای زیبا و دیدنی از سریال مختارنامه و جدال لفظی مختار با ابراهیم نوه طلحه . به مدت 1:01
کابوس مختار برای ابن زیاد
00':00''
42249 10
کابوس مختار برای ابن زیاد
کانال :
ابن زیاد پس از فرار از کوفه یک کابوس داشت و آن شمشیرانتقام مختار بود که می دانست به زودی به او خواهد رسید، چه مختار در سپاه توابین باشد یا نباشد به مدت 2:16
مختار به این زندان محتاج است...
00':00''
4732 6
مختار به این زندان محتاج است...
کانال :
زبیریان به خیال خام خود مختار را زندانی کردند تا از قیامش جلوگیری کنند ولی مردان خدا چون خود را به خدا سپرده اند از زندان نمی هراسند و آن را مقدمه ای برای تعالی روحشان می دانند به مدت 1:26
کابوس اشتر لوک
00':00''
23183 7
کابوس اشتر لوک
کانال :
ابن زیاد پس از مرگ یزید از ترس خشم توابین و شیعیان کوفه در زیر شکم یک شتر مخفی شد و از کوفه به شام گریخت به مدت 3:55