جستجو

طاهری

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
محرم 96 | کجاست مشک پر تیرت
10':51''
66 0
محرم 96 | کجاست مشک پر تیرت
کانال :
کجاست مشک پر تیرت/ کجاست دست علم گیرت/ چرا نمیره تا خیمه صدای تکبیرت ... سینه زنی زمینه با نوای محمدرضا طاهری روز تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی
02':18''
156 0
محرم 96 | چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی
کانال :
چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی ست/ جگرم غرقه به خون و تنم از تاب تهی‌ ست/ گفتم از اشک کنم آتش دل را خاموش/ پر ز خوناب بُوَد چشم من ، از آب ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری روز تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | یل صحرای کربلا
03':45''
128 0
محرم 96 | یل صحرای کربلا
کانال :
یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه/ رو بازوبندش یا علی رو سربندش یا فاطمه/ تمام کس و کار حسین شدن محو سردار حسین ...سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری روز تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان
01':44''
80 0
محرم 96 | شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان
کانال :
شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان، پسر مظهر یزدان ، که بدی صاحب طبل و علم و بیرق و سیف و حشم و با رقم و با رمق اندر لب او ماه بنی هاشم وعباس ... سینه زنی شور با نوای حسین طاهری روز تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396
محرم 96 | حرم آتیش و دلم آتیشه
10':57''
397 0
محرم 96 | حرم آتیش و دلم آتیشه
کانال :
حرم آتیش و دلم آتیشه اگه برگردی مگه چی میشه/ پاشو از رو خاکا ای سقای حرم ... سینه زنی زمینه با نوای محمدرضا طاهری شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 |  من قمر آل الله عباسم
08':23''
446 0
محرم 96 | من قمر آل الله عباسم
کانال :
من قمر آل الله عباسم من سپر ثارالله عباسم/ پرچم داره سپاهمو بصیرت است مرا به من/ این چشم و دست و این سرم فدایی امام من ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد
03':56''
308 0
محرم 96 | اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد
کانال :
اگر شبی ز جمالش نقاب بردارد/ فلک نگاه خود از آفتاب بردارد/ اگر که قطره ای از آب مشک او برسد/ خدا ز اهل جهنم عذاب بردارد/ به غیر نام ابالفضل هیچ نامی ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | پور حیدر میر لشگر حضرت ماه ابوفاضل
04':18''
326 0
محرم 96 | پور حیدر میر لشگر حضرت ماه ابوفاضل
کانال :
پور حیدر میر لشگر حضرت ماه ابوفاضل/ هم جهان گیر هم جهان دار دلبر شاه ابوفاضل وای از اون روز که علمدار باشه تو میدون ... سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری شب تاسوعا هیئت مکتب الزهرا تهران 1396 .
محرم 96 | سرباز علی سپر ندارد
07':00''
465 0
محرم 96 | سرباز علی سپر ندارد
کانال :
سرباز علی سپر ندارد جز سوی خدا نظر ندارد/ ما ایم و نوای بی نوایی بسم اله اگر حریف مایی ... سینه زنی واحد روز تاسوعا با نوای محمدرضا طاهری در محضر مقام معظم رهبری حسینیه امام خمینی رحمت الله .
محرم 95 / دستم نرسیده به ضریح تو دوباره
07':51''
771 0
محرم 95 / دستم نرسیده به ضریح تو دوباره
کانال :
دستم نرسیده به ضریح تو دوباره ... سینه زنی شور با نوای حسین طاهری (ظهر تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه
04':05''
478 0
محرم 95 / یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه
کانال :
یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه ... سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری (ظهر تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / بر لب آبم و از داغ لبت می میرم
04':39''
282 0
محرم 95 / بر لب آبم و از داغ لبت می میرم
کانال :
بر لب آبم و از داغ لبت می میرم ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری (ظهر تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / تو که برام علمداری تو که برام سپهداری
10':47''
295 0
محرم 95 / تو که برام علمداری تو که برام سپهداری
کانال :
تو که برام علمداری تو که برام سپهداری ... سینه زنی زمینه با نوای محمدرضا طاهری (ظهر تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / دستم نرسیده به ضریح تو دوباره
10':05''
879 0
محرم 95 / دستم نرسیده به ضریح تو دوباره
کانال :
دستم نرسیده به ضریح تو دوباره ... سینه زنی شور با نوای حسین طاهری (شب تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه
03':41''
490 0
محرم 95 / یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه
کانال :
یل صحرای کربلا امیر و شاه علقمه ... سینه زنی واحد با نوای حسین طاهری (شب تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / باورم نمیشه دستاتو زدن
04':31''
65 0
محرم 95 / باورم نمیشه دستاتو زدن
کانال :
باورم نمیشه دستاتو زدن ... سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
محرم 95 / علمد روی زمینه پاشو حالا تا نبینم
13':04''
111 0
محرم 95 / علمد روی زمینه پاشو حالا تا نبینم
کانال :
علمد روی زمینه پاشو حالا تا نبینم ... سینه زنی زمینه با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
هر کس که دلش خواست ببیند عظمت را
03':35''
352 0
هر کس که دلش خواست ببیند عظمت را
کانال :
هر کس که دلش خواست ببیند عظمت را/ باید برود تا که ببیند حرمت را/ گفتم قسمی یاد بده گفت اباالفضل/ از آذریان یاد گرفتم قسمت را ... سینه زنی سنگین با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1394 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
کاشف الکرب زهرایی من
07':23''
1020 0
کاشف الکرب زهرایی من
کانال :
کاشف الکرب زهرایی من/ چاره کن درد تنهایی من/ غرق در سوز و آهم/ بعد تو بی پناهم/ دست افتاده در پیش راهم/ بی تو پاشیده گردد سپاهم ماه خیمه در خسوفی ...سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1394 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
بابامون از علقمه رسیده
11':18''
239 0
بابامون از علقمه رسیده
کانال :
بابامون از علقمه رسیده/ رو دستاشه دستای بریده/ عمود یک خیمه رو کشیده/ بعنی که خون ببارید/ دیگه عمو ندارید/ مادری غم زده از حرم اومده/ میگه سقا بیا حال بچم بده ...سینه زنی واحد با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1394 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
السلام علی کاشف کرب الحسین
04':24''
154 0
السلام علی کاشف کرب الحسین
کانال :
السلام علی کاشف کرب الحسین آبروی عالمین به مرتضی نورعین اباالفضل/ السلام یا اباالغیرت السلام یا ابوفاضل امیر همت و عزت ... سینه زنی سنگین با نوای محمدرضا طاهری (شب تاسوعا محرم 1394 - هیئت مکتب الزهرا تهران)