طنز ورزشی

جستجو

طنز ورزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ویدئو چک | 21 آذر
31':20''
196 0
ویدئو چک | 21 آذر
کانال :
این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 14 آذر
30':40''
451 0
ویدئو چک | 14 آذر
کانال :
 ویدئوچک 14 آذر، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 30 آبان
35':48''
1387 0
ویدئو چک | 30 آبان
کانال :
 ویدئوچک 30 آبان، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 23 آبان
31':27''
2177 0
ویدئو چک | 23 آبان
کانال :
 ویدئوچک 23 آبان، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 16 آبان
30':49''
4065 0
ویدئو چک | 16 آبان
کانال :
 ویدئوچک 16 آبان، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 9 آبان
32':51''
3932 0
ویدئو چک | 9 آبان
کانال :
 ویدئوچک 9 آبان، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 2 آبان
35':51''
1617 0
ویدئو چک | 2 آبان
کانال :
ویدئوچک 2 آبان، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
این شما و این جواد خیابانی
06':47''
661 0
این شما و این جواد خیابانی
کانال :
این شما و این جواد خیابانی کارشناس در زمینه‌های ورزشی، سیاسی، منطقه‌ای و... طنز فوق العاده علی بهاری اثر منتخب سی و ششمین محفل طنز قمپز
ویدئو چک | 3 مرداد
34':51''
3601 0
ویدئو چک | 3 مرداد
کانال :
ویدئوچک 3  مرداد، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 30 خرداد
28':21''
2910 0
ویدئو چک | 30 خرداد
کانال :
ویدئوچک 30 خرداد، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 23 خرداد
27':30''
3462 0
ویدئو چک | 23 خرداد
کانال :
ویدئو چک 23 خرداد، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 16 خرداد
37':19''
2178 0
ویدئو چک | 16 خرداد
کانال :
ویدئو چک 16 خرداد، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 2 خرداد
34':29''
2693 0
ویدئو چک | 2 خرداد
کانال :
ویدئو چک 2 خرداد، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 26 اردیبهشت
30':43''
1332 0
ویدئو چک | 26 اردیبهشت
کانال :
ویدئو چک 26 اردیبهشت، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 19 اردیبهشت
34':38''
1618 0
ویدئو چک | 19 اردیبهشت
کانال :
ویدئو چک 19 اردیبهشت، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 12 اردیبهشت
35':36''
1440 0
ویدئو چک | 12 اردیبهشت
کانال :
ویدئو چک 12 اردیبهشت، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 5 اردیبهشت
36':37''
1940 0
ویدئو چک | 5 اردیبهشت
کانال :
ویدئو چک 5 اردیبهشت، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 23 اسفند
31':46''
1269 0
ویدئو چک | 23 اسفند
کانال :
ویدئو چک 23 اسفند، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
انیمیشن طنز از سبک گزارشگرهای فوتبال
02':04''
8712 0
انیمیشن طنز از سبک گزارشگرهای فوتبال
کانال :
انیمیشن طنز از سبک های مختلف گزارشگرهای ایرانی فوتبال در برنامه ورزش و مردم - 24 اسفند 1397
ویدئو چک | 16 اسفند
32':47''
1994 0
ویدئو چک | 16 اسفند
کانال :
ویدئو چک 16 اسفند، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .
ویدئو چک | 9 اسفند
31':44''
907 0
ویدئو چک | 9 اسفند
کانال :
ویدئو چک 9 اسفند، این برنامه که محصول گروه برنامه های تولیدی شبکه ورزش سیما است با نگاه طنز، موضوعات روز ورزش کشور را بررسی و نقد می کند .