شیران در زنجیر (8)

جستجو

شیران در زنجیر (8)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کینه هایتان را انبار کنید
00':00''
4243 3
کینه هایتان را انبار کنید
کانال :
مختار سپاهی آراست و به کوفه عازم شد تا به سپاه امام حسین (ع) بپیوندد ولی در بین راه بالاجباردر مقابل لشکر ابن زیاد تنها راه باقی مانده را انتخاب کردو تسلیم شد تا هم یارانش را زنده نگه دارد که بتوانند به امام (ع) بپیوندند و هم خودش زنده بماند و کینه هایش را انبار کند تا روزی که روز مختار است . به مدت 7:40
پرواز تا ملکوت برفراز بام دارالحکومه
00':00''
6183 11
پرواز تا ملکوت برفراز بام دارالحکومه
کانال :
ابن زیاد ملعون پس از دستگیری مسلم بن عقیل دستور داد او را از فراز بام دارالحکومه به پایین بیاندازند و سر ایشان را از تن جدا سازند (برگرفته از سریال مختارنامه)
لب تشنه چون حسین چه شیرین است شهادت...
02':49''
7026 18
لب تشنه چون حسین چه شیرین است شهادت...
کانال :
گویی همه چیز دست به دست هم می دهد تا عاشقان حسینی همانند مولایشان کام شهادت را بچشند و گویی گِل مسلم بن عقیل نیز از این تربت متبرک سرشته اند که باید تشنه همانند مولایمان حسین(ع) جان می سپرد .
کوفیان چه بد تاجرانی بودید!...
00':00''
2859 1
کوفیان چه بد تاجرانی بودید!...
کانال :
کوفه آنقدر ننگ بر دامان خود داشت که کوفیان حاضر شدند خون فرزند رسول الله (_ص) را به درهم و دینار پسر حنانه بفروشند و به خانه های خود بگریزند، در این بین کوفه برای پیروان راستینی چون هانی بن عروه چون قفسی بود که باید از آن آزاد می شدند . به مدت
مسلم در خانه طـوعـه
03':59''
9752 9
مسلم در خانه طـوعـه
کانال :
کوفیان هزار فرقه و هزار رنگ هر کدام به بهانه ای از دور مسلم پراکنده شدند و او را تنها در کوفه رها کردند، گویی مردان کوفه مرده بودند که مسلم در دل شب به خانه پیر زنی به نام طوعه پناه می آورد اما در آنجا هم ... (برگرفته از سریال مختارنامه)
عاشق حسینی دل به دریای شط میزند
00':00''
11460 10
عاشق حسینی دل به دریای شط میزند
کانال :
افراد با ایمانی مثل ابن عوسجه و حبیب ابن مظاهر پس از اینکه از یاری کوفیان هزار رنگ مایوس شدند شبانه از کوفه هجرت کردند تا به کاروان حضرت امام حسین (ع) بپیوندند و رفتند و تا پای جان بر اعتقادشان ماندند . به مدت 2:57