مهر و کین

جستجو

مهر و کین

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهر و کین(1)
00':00''
1737 2
مهر و کین(1)
کانال :
مستندی قابل استناد و دیدنی در رابطه با واقعه غدیر بنام مهر و کین قسمت اول که در مقدمه آن به بیان دشمنی پنهانی معاویه با اسلام پیامبر و حضرت امیر علیه السلام همچنین جنایات یزد لعنت الله علیه و همچنین ما بقی ماجرای غدیر می‏پردازد به مدت 602
مهر و کین(2)
00':00''
1668 0
مهر و کین(2)
کانال :
مستندی قابل استناد ودیدنی در رابطه با واقعه غدیر بناممهر و کین قسمت دوم راجع به غربت امام بعد از رحلت پیامبرص و غصب خلافت از امام اما چرازیرا همیشه خفاشان خورشید را دشمن می دارند به مدت 728
مهر و کین(3)
00':00''
1799 1
مهر و کین(3)
کانال :
مستندی قابل استناد و دیدنی در رابطه با واقعه غدیر بناممهر و کین قسمت سوم درابطه با اکاذیبی که بعضی از کاتبین و نویسندگان و مخالفان مذهب تشیع در مورد واقعه غدیر و کربلا می بافند تا داستان به حق بودن تشیع را تحریف کند به مدت 828