هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند آقای مرگ (2)
00':00''
1454 2
مستند آقای مرگ (2)
کانال :
قسمت دوم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به ادامه تشریح سابقه و تخصص آقای فرد لوچر در ساخت و تعمیر وسایل اعدام از جمله اتاقهای گاز اعدام پرداخته می شود به مدت 1512
مستند آقای مرگ(1)
00':00''
3110 0
مستند آقای مرگ(1)
کانال :
قسمت اول از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت با سابقه و تخصص آقای فرد لوچر در ساخت و تعمیر وسایل اعدام از جمله اتاقهای گاز اعدام پرداخته می شود کارگردان ارول موریس به مدت 1334