هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند آقای مرگ(6)
11':32''
2731 0
مستند آقای مرگ(6)
کانال :
قسمت ششم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به نتیجه آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر و واکنش دادگاه و یهودیان به این تحقیقات پرداخته شده است