هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
هولوکاست چیست؟
00':00''
25007 11
هولوکاست چیست؟
کانال :
بخش اول از مستند بسیار جذاب و پر محتوای هولوکاست افسانه یا واقعیت در تشریح مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه هولوکاست و چگونگی تبدیل آن به یک مفهوم سیاسی توسط یهود به مدت 916