هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوء استفاده یهود از کوره های آدم سوزی هیتلر
00':00''
34268 11
سوء استفاده یهود از کوره های آدم سوزی هیتلر
کانال :
تشریح یک شبهه بنیادین پیرامون تاریخ جعلی هولوکاست یعنی عدم کاربرد و گنجایش کوره های آدم سوزی هیتلر برای کشتار شش میلیون یهودی در چند سال جنگ و برخورد یهود با طراحان چنین سئوالات به مدت 1126
هولوکاست چیست؟
00':00''
24930 10
هولوکاست چیست؟
کانال :
بخش اول از مستند بسیار جذاب و پر محتوای هولوکاست افسانه یا واقعیت در تشریح مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه هولوکاست و چگونگی تبدیل آن به یک مفهوم سیاسی توسط یهود به مدت 916
کشتار شش میلیون یهودی، دروغ بزرگ یهود
00':00''
5528 4
کشتار شش میلیون یهودی، دروغ بزرگ یهود
کانال :
در سالهای اخیر یک مکتب تاریخی موسوم به مکتب تجدید نظر طلبی بروز کرده است که در همین راستا سئوالاتی بنیادین پیرامون حقیقت هولوکاست مطرح نموده است که تابحال هیچکس جوابی برای این سئوالات نداشته است در سومین بخش از مستند هولوکاست افسانه یا واقعیت به دو سئوال اصلی از هولوکاست پرداخته شده است به مدت 1048
اهداف یهود از جعل هولوکاست
00':00''
6236 3
اهداف یهود از جعل هولوکاست
کانال :
صهیونیزم پس از جنگ جهانی دوم هولوکاست را جعل کرد و به هرطریقی سعی بر تثبیت آن بر افکار عمومی دارد ولی سئوال اینجاست که اینهمه اصرار بر این واژه برای چیست مگر یهود از این جعل تاریخ چه سود می برد قسمت دوم از مستند هولوکاست واقعیت یا افسانه به مدت 1007
مستند آقای مرگ (2)
00':00''
1454 2
مستند آقای مرگ (2)
کانال :
قسمت دوم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به ادامه تشریح سابقه و تخصص آقای فرد لوچر در ساخت و تعمیر وسایل اعدام از جمله اتاقهای گاز اعدام پرداخته می شود به مدت 1512
مستند آقای مرگ(4)
00':00''
1529 1
مستند آقای مرگ(4)
کانال :
قسمت چهارم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به ادامه نمونه برداری و آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر پرداخته می شود به مدت 1013
مستند آقای مرگ(3)
00':00''
3625 0
مستند آقای مرگ(3)
کانال :
قسمت سوم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به نحوه نمونه برداری و آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر پرداخته می شود به مدت 1016
مستند آقای مرگ ( 5)
00':00''
1743 0
مستند آقای مرگ ( 5)
کانال :
قسمت پنجم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به ادامه نمونه برداری و آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر پرداخته می شود به مدت 1054
مستند آقای مرگ(6)
11':32''
2731 0
مستند آقای مرگ(6)
کانال :
قسمت ششم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به نتیجه آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر و واکنش دادگاه و یهودیان به این تحقیقات پرداخته شده است
مستند آقای مرگ(1)
00':00''
3110 0
مستند آقای مرگ(1)
کانال :
قسمت اول از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت با سابقه و تخصص آقای فرد لوچر در ساخت و تعمیر وسایل اعدام از جمله اتاقهای گاز اعدام پرداخته می شود کارگردان ارول موریس به مدت 1334