حجت الاسلام سرلک

جستجو

حجت الاسلام سرلک

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
انفاق و صدقه
06':30''
2186 0
انفاق و صدقه
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع انفاق و صدقه در برنامه آمین از شبکه قرآن
تشویق به ازدواج
06':57''
3001 0
تشویق به ازدواج
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع  تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده در برنامه آمین از شبکه قرآن
حیله و مکر
07':13''
1640 0
حیله و مکر
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع  حیله و مکردر برنامه آمین از شبکه قرآن
حسد و کینه توزی
07':56''
4417 0
حسد و کینه توزی
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع حسد و کینه توزی در برنامه آمین از شبکه قرآن
صله ارحام
06':43''
1707 0
صله ارحام
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع صله ارحام در برنامه آمین از شبکه قرآن
تمسخر و تحقیر
06':48''
1181 0
تمسخر و تحقیر
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع  تمسخر و تحقیر در برنامه آمین از شبکه قرآن
غیبت و بد گویی
07':40''
1155 0
غیبت و بد گویی
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع  غیبت و بد گویی در برنامه آمین از شبکه قرآن 
احسان و نیکی به مردم
06':31''
2175 0
احسان و نیکی به مردم
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع احسان و نیکی به مردم در برنامه آمین از شبکه قرآن
صبر و استقامت
07':01''
1142 0
صبر و استقامت
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع صبر و استقامت در برنامه آمین از شبکه قرآن 
عدم اعتماد به دشمن
06':44''
1203 0
عدم اعتماد به دشمن
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع  عدم اعتماد به دشمن در برنامه آمین از شبکه قرآن
اصلاح و خود سازی
08':21''
2183 0
اصلاح و خود سازی
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع اصلاح و خود سازی و تهذیب نفس در برنامه آمین از شبکه قرآن
قیامت روز عزت مؤمنان
05':54''
1045 0
قیامت روز عزت مؤمنان
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع شناخت اوصاف روز قیامت روز عزت مؤمنان در برنامه آمین از شبکه قرآن
کمینگاه های شیطان
07':04''
1446 0
کمینگاه های شیطان
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع کمینگاه های شیطان در برنامه آمین از شبکه قرآن
بخل و حرص
06':30''
962 0
بخل و حرص
کانال :
سخنان حجت الاسلام سرلک پیرامون بخل و حرص در برنامه آمین از شبکه قرآن
هوا پرستی
06':23''
807 0
هوا پرستی
کانال :
صحبت های حجت الاسلام سرلک در خصوص هوا پرستی و پیروی از شهوات در برنامه آمین از شبکه قرآن
صدقه معنوی
05':29''
1580 0
صدقه معنوی
کانال :
بخش اول از صحبت های صمیمانه حجت الاسلام علی سرلک در مورد صدقه در برنامه شبهای روشن از شبکه دو سیما
صدقه بدون منت
06':35''
1345 0
صدقه بدون منت
کانال :
بخش دوم از صحبت های صمیمانه حجت الاسلام علی سرلک در مورد صدقه در برنامه شبهای روشن از شبکه دو سیما
مصادیق صدقه معنوی
10':13''
1000 0
مصادیق صدقه معنوی
کانال :
بخش سوم از صحبت های صمیمانه حجت الاسلام علی سرلک در مورد صدقه در برنامه شبهای روشن از شبکه دو سیما
شناخت دنیا و آخرت
07':02''
976 0
شناخت دنیا و آخرت
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع شناخت دنیا و آخرت در برنامه آمین از شبکه قرآن
حکمت دشواریها
07':11''
1683 0
حکمت دشواریها
کانال :
صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع حکمت دشواریها و مشکلات و فلسفه آن در برنامه آمین از شبکه قرآن
رابطه انسان با طبیعت (1)
06':23''
1505 0
رابطه انسان با طبیعت (1)
کانال :
 انسان ها با ارتباط با طبیعت تغییر می کند حال خوبی پیدا می کنند طبیعت محل زیست ماست و محل بازگشت ماست و ... بخش اول از صحبت های صمیمانه حجت الاسلام علی سرلک در مورد طبیعت در برنامه شبهای روشن از شبکه دو سیما