توضیحاتی روشنگر از تاثیر نهضت خونین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایجاد انگیزه برخواسته از عشق در بین مردم در راستای تحقق رسالت انبیاء (ص)، در بخش دوم از سخنان آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث « شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی - نهضت حسینی، ادامه رسالت انبیاء ».