بخش دوم از سخنرانی آیت الله وحید خراسانی (حفظه الله) در ادامه بیان اصول معرفت حضرت سیدالشهدا و راه و منش آن حضرت و بیان روایتی تاثیرگذار و روشنگر از امام جعفرصادق (ع) و نحوه ارادت ایشان به ساحت مقدس امام حسین (ع) .