کربلاتو عشقه / صحن و سرا تو عشقه / روضه هاتو عشقه / سینه زناتو عشقه .... نوحه سینه زنی شور ابا عبدالله الحسین علیه السلام با نوای محمد حسین حدادیان در روز ششم ماه محرم 1389 .