زیارت عاشورا با نوای حاج سعید حدادیان در روز اول ماه محرم1389.