آهنگ " کو شهیدم کفنت ، یوسفم پیرهنت " از آلبوم با عاشورا می گریم با صدای رسول نجفیان ... چه خزون شد تو بهار ، مویه کن بلبل زار / لاله های داغ دار توی دشت کارزار زیر سم های سوار ...