تیتراژ پایانی سریال از یاد رفته ساخته فریدون حسن پور موسیقی بهزاد عبدی خواننده محمد معتمدی، «چنان در قید مهرت پایبندم که گویی آهوی سر در کمندم/ گهی بر درد بی درمان بگریم /گهی بر حال بی سامان بخندم...» سریال از یاد رفته هم اکنون از شبکه یک سیما در حال پخش است.