گزارش بي‌سابقه و تعجب‌برانگيز يوكيو آمانو، مديركل ژاپني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اعتبار اين نهاد مهم بين‌المللي را در معرض آسيب جدي قرار داد و آشكارا نفوذ چند قدرت در اين آژانس را به نمايش گذاشت.حرف‌شنوي آمانو از دولت آمريكا آن‌قدر بي‌پرده صورت گرفت كه اگر اسناد منتشر شده از سوي ويكي‌ليكس درباره وابستگي او به آمريكا را هم ناديده بگيريم به همين نتيجه مي‌رسيم كه آمانو، مهره گوش به فرمان آمريكاست و اظهار خشنودي وزير امور خارجه آمريكا هنگام انتخاب او به دبيركلي، بي‌جهت نبوده است.