نماهنگی دلنشین در مدح مولا امیرالمومنین با صدای قاسم افشار(گوش کن گوش کن انگار باز آوای اوست / این صدا این صدا تنها صدای پای اوست)