داستان اول : توقع نداشتن دو خانواده برای ازدواج ، داستان دوم : نمره های کاملا عادلانه در مدرسه غیر انتفاعی ، داستان سوم : دعوای زن و شوهر و طلب مهریه