رئیس فدراسیون فوتبال به جای ابراز تأسف و عذر خواهی تمام قد از عاملان حرکت شرم‌آور فوتبال دفاع کرد و گفت این فقط یک شوخی بوده و شما از کاه کوه ساختید ... .