بیان توصیه هایی پرثمر از زبان دکتر غلامرضا کرد افشاری متخصص طب سنتی در مورد مصرف صحیح میوه ها و بایدها و نبایدهای مصرف انواع میوه ها .