بیان نکاتی شنیدنی و کاربردی در مورد فواید پنیر و راههای شناخت بهترین و مفیدترین پنیر و چگونگی مصرف آن از زبان دکتر غلامرضا کرد افشاری .