توضیحاتی شنیدنی و راهگشا در مورد انواع غذاها و مصلحات آنها، با در نظر گرفتن انواع مزاجها در طب سنتی، در بیانات دکتر غلامرضا کرد افشاری متخصص طب سنتی .