بیان نکاتی کاربردی در آشنایی با کلیات بیماری دیابت، چیستی آن و عوامل داخلی و خارجی بروز این بیماری در بدن انسان از زبان دکتر غلامرضا کرد افشاری .