نکاتی شنیدنی و کاربردی در مورد فواید مصرف میوه توت شیرین و ذکر مصلحات این میوه شفا بخش از زبان دکتر غلامرضا کرد افشاری .