اهالیه فیتیله ای این بار در کنار حرم مطهر امام علی (ع) نماهنگ زیبایی رو در مدح آن حضرت اجرا می کنند