جوون امام رضا میخونه کجایی مادر من، روی خاک حجره غریبانه میسوزه پیکر من ... نوحه سینه زنی جانسوز به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت امام جواد (ع) با صدای گرم حاج محمود کریمی .