برنامه نود مورخ 90/07/25 - بخش‌هایی از بازی‌ مس كرمان برابر پرسپولیس پخش شد، ولی هیچ صحنه قابل بحث داوری نداشت.