آموزش خوراک ماهی با سس انار و سبزیجات در آشپزخانه شماره 3 با اجرای حمید رنجبر.