نماهنگ شادی بخش و سراسر شور به مناسبت پیروزی پر گل فوتبالیست‌های کشورمان در مقابل تیم ملی بحرین «برو برو ابر خیال و پس بزن/ برو برو با نردبون خواستنت ستاره‌ها رو دست بزن/ برو برو ...»